Tilbake

Leveransemodell

De fleste virksomheter opplever at ikke alt går slik man ønsker. Dette er ikke unaturlig. Det følger av at verden rundt oss er i kontinuerlig endring. Dermed oppstår et avvik mellom bedriftens ambisjoner, og det bedriften faktisk presterer. Dette «gapet» ønsker mange å lukke. Det er det vi i Dusin mener med «Realisering av ambisjoner».

For å lukke gapet nevnt ovenfor, samt underbygge det med bevis, går man metodisk til verks. I Dusin bruker vi velkjente metoder som vi vet fungerer for å kunne dokumentere effekt(er) av forbedringsarbeid.
Sammen med kunden gjennomfører vi vanligvis følgende fire faser
1. Analyse
2. Plan for tiltak og effekt
3. Gjennomføre tiltak
4. Måle effekt

Analyse og plan for tiltak og effekt

Først vil dagens prestasjoner på de viktigste forbedringsområder bli analysert og tallfestet. Her brukes flere metoder som sikrer at alle i bedriften har en felles forståelse av nåsituasjonen. Dermed kan man bli enige om hvilke ambisjoner som er nødvendige og realistiske å oppnå på kort og på lang sikt. Dette kan være strategiske eller rent operasjonelle ambisjoner. I analysefasen identifiseres tiltakene som skal testes ut først. Slik fortsetter vi inntil vi har oppnådd ønsket effekt. Dermed blir det konkret og tydelig for alle hva vi må oppnå, samt hvordan vi skal komme i gang for å få det til.

Gjennomføre tiltak og måle effekter

Straks tiltak er iverksatt må man måle om de gir den ønskede effekten. Vår ekspertise sikrer at vi fortløpende kan måle effekt av tiltakene. Dette gjelder både resultater samt målinger som indikerer om vi er på riktig vei. I denne fasen er bred involvering av organisasjonen avgjørende. Dersom tiltakene skal ha varig effekt må det være systematisk forankret på alle nivå i organisasjonen. Vi i Dusin liker å gjøre jobben sammen med de ansatte, ikke for dem. Dermed kan vi som konsulenter gradvis trekke oss tilbake uten at forbedringsarbeidet stopper opp. Stadig sjekk på at tiltakene fungerer vil videre avdekke ny læring, som dermed fører til flere og mer målrettede tiltak.