Tilbake

Prosjekter og referanser

Equinor ASA

Støtte EPN i etablering av forbedringsstrategi og operasjonalisering av denne.

«Dusin hjelper oss å gjennomføre forbedringsarbeidet på en sånn måte at det blir kjekt, samtidig som vi klarer å dokumentere at innsatsen faktisk gir klare resultater»

- Annette Skjold, Leder LOFO

Kontinuerlig forbedring Kultur Forbedringsstrategi Lean Målstyring
Glencore

Støtte til ledelsen på utvikling og implementeringen av forbedringsstrategi.

«Vi har lykkes i å etablere gode strukturer og arenaer som har gitt alle våre medarbeidere muligheter til å bidra i det kontinuerlige forbedringsarbeidet og det har ledet til svært gode resultater for bedriften vår. Dette har vi fått til gjennom et godt samarbeid med folkene i Dusin over flere år.»

- Kai Johansen, Director Operational Excellence

Kontinuerlig forbedring Business system Enterprise risk management (ERM) Målstyring
Easee AS

Støtte i etablering av helhetlig og målstyrt system for risikostyring.

«Risikostyring i Easee skal være gøy. Dusin evner å tilpasse seg vår kultur, og har skreddersydd et opplegg som er med på å sikre vår vekst og utvikling.»

- Rita Bach Omdal, COO

Kontinuerlig forbedring Enterprise risk management (ERM) Målstyring
Totalbetong

Støtte på fremdriftsstyring i bygging av verdens største landbaserte anlegg for Ørret på Rjukan.

«Dusin tok ballen fra første dag. Gjennom strukturert involvering av alle i HIMA-prosjektet sikrer vi god samhandling. Nå «såve eg ikkje ringt om nåttå lengre», og er trygg på at vi skal levere prosjektet på en god måte.

- Oddgeir Lerbrekk, Avdelingsleder Bygg-/Betongentrepriser

Kontinuerlig forbedring Fremdriftsstyring Prosjektstyring HMS Ledelse Lean construction Målstyring
Rogaland Parkering

Støtte på strategiarbeid og gjennomføring av denne.

«Wow, for en struktur Dusin tilfører strategiarbeidet - dette blir det effekter av. Allerede etter et par uker kunne vi se pilene peke i riktig retning»

- Steinar Damm, Daglig leder

Kontinuerlig forbedring Strategi Operasjonalisering Vekst Målstyring
ABAX

Støtte på effektivisering, digitalisering og automatisering av ordreprosess.

«Tallfestet, konkret og forståelig. Vi er svært imponert over bidraget fra Dusin, og gleder oss til fortsettelsen.»

- Atle Karlsen, Chief Performance Officer

Kontinuerlig forbedring Automatisering Digitalisering Målstyring